Jelen használati és kezelési útmutató nyújt tájékoztatást a Fogyasztó számára a termék rendeltetésszerű használatának módjáról, minőségének megtartásához szükséges különleges tárolási, kezelési feltételekről. 

Megnevezés: Világító guruló cipő adapter, guruló sarok, flashing roller

A terméket a használati útmutatóban megfogalmazottak szerint kell üzembe helyezni és használni. 

Tisztítás: Puha, száraz ruhával.

Használat előtt végezze el a következő beállításokat:

Világító guruló cipő adapter használati utasítás

1. Csillag csavarhúzóval lazítsa meg a képen látható csavarokat.
2. A képen látható módon húzza szét a guruló talpat.
3. A kiválasztott cipőt helyezze a guruló talp középső részére.
4. Igazítsa a cipő méretéhez a guruló talpat.
5. Húzza meg a meglazított csavarokat csillag csavarhúzóval.
6. A cipőt helyezze a guruló talp középső részére, majd a gumi pántot akassza be a képen látható módon a helyére.

Figyelemfelhívás: A terméket mindenki saját felelősségére használja. Javasolt védőfelszerelés (protektorok, könyök- és térdvédő, stb.) viselése használat közben. Kis alkatrészeket tartalmaz, melyeket a gyerekek lenyelhetnek, ezért a gyerekek csak szülői felügyelettel használhatják! Sérült vagy meghibásodott terméket tilos használni. 

Hulladékkezelés és újrahasznosítás: Az üzemképtelen elektromos készüléket/elemet/akkumulátort ne rakja a háztartási hulladékok közé. Az újrahasznosítás érdekében juttassa el egy erre szakosodott gyűjtőhelyre, vagy új készülék vásárlása esetén érdeklődjön a visszavételi lehetőségekről.